Skabelse af fællesskaber

Udvikling af fællesskabet kræver engagement og sociale ressourcer - med hvordan gøres det? 

Det hjælper falkenstjerne fælles jer med 

Du får du rådgivning på baggrund af forskning og erfaring

Viden leveres på baggrund af erhvervs PhD projektet 'Another way of housing and living: Creating, organising, and moving to Danish co-housing' koblet med rådgivnings- og formidlingserfaring 

Har du brug for rådgivning eller  facilitering af processer der leder dig til etablering af bofællesskab?

RÅDGIVNINGS- OG FORMIDLINGSYDELSER

falkenstjerne fælles leverer forskellige typer rådgivnings- og formidlingsydelser.

 

Har du brug for mere viden som bofællesskabsgruppe, som kommune, som developper eller som arkitektvirksomhed? Vi faciliterer processen fra ide til realisering, leverer professionel rådgivning og procesfacilitering i form af personlige møder, worksshops, kurser, foredrag, vidensformidling, publikationer mm.