TILGANG TIL PROJEKTER

Falkenstjerne Fælles har en kreativ tilgang til projekter, dvs. der ses altid på den enkelte case og kontekst så der rådgives efter situationen. Bofællesskaber og andre fællesskabsorienterede boformer kan nemlig etableres på mange forskellige måder - om det er del af et større byudviklingsprojekt, eller om facilitering af en gruppedannelsesproces, eller en omdannelse og optimering af eksisterende bygninger, er der brug for at se på de konkrete detaljer og menneskelige  potentialer. 

PROCESSEN

STEP 1


Visioner og værdier:

Der findes i gruppen et fælles fodslag ift vision og hvilke værdier man er fælles om.

STEP 2


Organisering:

Man skal finde ud af hvilke ejer/lejer former der passer bedst til den bofællesskabsform man vil have. Desuden skal gruppen organisere sig og der skal typisk laves en lokalplan.

STEP 3


Social dimension:

Hvordan man etablerer gruppen og faciliterer fællesskabsprocessen, som foregår løbende igennem dialog, møder og aktiviteter, fx igennem deling af arbejdsopgaver.

STEP 4


Fysisk dimension:

Det bestemmes hvordan det fysiske design skal være, hvad der er behov for, hvor mange boliger, og hvilken type bofællesskab.


BAG falkenstjerne fælles STÅR ANNA FALKENSTJERNE BECK

Anna Falkenstjerne Beck

CEO


Anna er ved at afslutte sit erhvervs PhD-projekt om bofællesskaber og har herigennem opnået viden og erfaring med etablering af fællesskabsorienterede boformer.


Dertil er Anna Cand.mag i Visuel Kultur og har mange års erfaring med visuelle felter og analyser samt  dialogbaseret og kreative worksshops, foredrag og konferencer.