Falkenstjerne

VIDEN


Med baggrund i ErhvervsPhD projektet 'Another way of housing and living: Creating, organising, and moving to Danish co-housing', har falkenstjerne udviklet dybtgående viden dels om eksiterende bofællesskaber, dels om processen med etableringen af bofællesskaber. Erhvervs PhD'en blev etableret i et samarbejde imellem flere parter: BUILD/Aalborg Universitet og Kuben Management. Dansk Byplanlaboratorium blev hertil trejdepart i projektet. Afhandlingen er pt er under afslutning og forventes indleveret i februar. 


PhD projektet er baseret på et stort etnografisk feltarbejde med 22 cases og en efterfølgende kvalitativ analyse på grundlag af både emperi og teori bl.a. 'commons teory'. Fire cases under etablering blev studereret i dybden og fulgt over lang tid, mens 18 eksisterende bofællesskaber blev besøgt og undersøgt og indgår således også i analysen.


Publikation på dansk:


Falkenstjerne

Copyright © All Rights Reserved