FORSKNING OG KORTLÆGNING

I samarbejde med BUILD/Aalborg Universitet og foreningen Bofællesskab.dk kortlægges og analyseres bofællesskaber i Danmark udfra en kvantitativ tilgang såvel som kvalitative spørgsmål.

Det gøres for at få klarhed over hvor mange bofællesskaber, der egentlig findes i Danmark og for at analysere data om dem.

https://vbn.aau.dk/da/projects/kortl%C3%A6gning-og-analyse-af-bof%C3%A6llesskaber-2 


Projektet er støttet af Realdania.

Den Medskabende Bydel i Skive

I centrum af Skive lige ned mod åen udvikles et nyt bæredygtigt by- og boligområde, der bygger på medskabelse og fællesskab.


Bydelområdet bygges op omkring kerneminimale boliger, hvor hver hustand har adgang til delefaciliteter uden for boligen i Innovationshuset, værkstedsbygninger, grønne områder mm. Her er fx kontorer, værkstedsfaciliteter og spisemuligheder. Nogle delefunktioner ligger lige uden for boligen og deles kun med de tætteste naboer. Andre funktioner og aktiviteter deles med hele byen og er koblet til innovative erhverv og uddannelser, herunder Greenlab, Energibyen Skive, Skive College mfl.

Foredrag, workshops og fællesskabsprocesser

falkenstjerne fælles leverer viden og formidling i form af foredrag, konferencer og kreative, dialogbaserede workshops herunder opstart- og facilitering af bofællesskaber. Dette arbejde er foretaget for en række kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner, bl.a. Vinterakademiet, Folkeuniversitetet, Kuben Management, Arkitektskolen i Århus, Aalborg Universitet, Bussiness Skive, Region Midtjylland, Vordingborg Kommune, Farvskov Kommune, Byplanmødet m.fl.


Se desuden denne publikation:

https://kubenman.dk/media/3391188/inviter-bofaellesskaberne-indenfor-september-2019.pdf

Kom godt fra start og igennem bofællesskabsprocesserne. Få etableret et fælles visions- og værdigrundlag, en struktur og organisering, der skaber det bedste grundlag for netop jeres projekt og fællesskabsopbygning.