Falkenstjerne

Vænget. Andelsbaseret bofællesskab i Torup

Der skabes et bæredygtigt aldersblandet bofællesskab baseret på nybyggede andelsboliger. Det bliver en rækkehusbebyggelse med et dejligt stort fælleshus, hvor der er plads til at spise sammen, til sociale aktiviteter og gæsteværelse(r). Der bygges 19 boliger i to forskellige størrelser på henholdsvis 64 m2 og 80 m2.

 

Visionen for fællesskabet er social aktivitet og engagement, hvor vi understøtter fællesskab og biodiversitet med en lille sø, hjemmehørende bærbuske, frugttræer, spiselige planter og giftfri dyrkning. Der vil også være mulighed for fælles nyttehave. Vi ønsker at bygge åndbare huse med klimavenlige materialer (elementbyggeri i træ) og med fokus på miljø- og energirigtige løsninger. Opvarmning sker via (fælles) varmesystem med individuelle målere. Regnvand nedsives og opsamles til vanding og føres til den lille sø.


Holdet bag prcessen er:

Torup Overdrev Aps, Kuben Management, BayArch, Abel og Skovgaard, Falkenstjerne Fælles.


PROJEKTER

Projekterne hos falkenstjerne spænder fra fællesskabsorienteret by- og boligudvikling, rådgivning om etablering af bofællesskaber til forskning og vidensformidling (i form af fx foredrag, workshops og publikationer).


Hos falkenstjerne får du rådgivning i hvordan bofællesskaber og fællesskabsbaserede boliger skabes. Det er nemlig ikke kun mursten, der skal til for at etablere et bofællesskab.

Du får viden om opstart og organisering af bofællesskaber, ift. visionsafklaring, ejer/lejerform, foreningsdannelse, fællesskabets sociale struktur, det fysiske design og lokalplansarbejdet. Udviklings- og bygherrerådgivning ift det fællesskabs-orienterede tilbydes sammen med facilitering af de processer, der skal til for at danne fællesskabet.

BOFÆLLESSKAB FOR ENLIGE FORÆLDRE

For Potentials og gruppen af Forrældre På Arbejde (parentsatwork.dk) rådgives om etablering af bofællesskab for enlige forældre. 

Bofællesskaber for enlige forældre i storbyen

  • En forundersøgelse foretaget af Forældre på Arbejde (parentsatwork.dk).
  • Samarbejdspartnere: Anna Falkenstjerne, AlmenR, Rambøll og Urbania.
  • Realiseret med støtte fra Realdania og Nykredits Fond.

Der har været afholdt en række møder og worksshops.

Forældre på Arbejde (pararentsatwork.dk) har udgivet en rapport:

https://parentsatwork.dk/onewebmedia/Bof%C3%A6llesskaber%20for%20enlige%20for%C3%A6ldre%20-%20lang%20version.pdf.


FORSKNING OG KORTLÆGNING

I samarbejde med BUILD/Aalborg Universitet og foreningen Bofællesskab.dk kortlægges og analyseres bofællesskaber i Danmark udfra en kvantitativ tilgang såvel som kvalitative spørgsmål.

Det gøres for at få klarhed over hvor mange bofællesskaber, der egentlig findes i Danmark og for at analysere data om dem.


Projektet er støttet af Realdania.

Den Medskabende Bydel i Skive

I centrum af Skive lige ned mod åen udvikles et nyt bæredygtigt by- og boligområde, der bygger på medskabelse og fællesskab.


Bydelområdet bygges op omkring kerneminimale boliger, hvor hver hustand har adgang til delefaciliteter uden for boligen i Innovationshuset, værkstedsbygninger, grønne områder mm. Her er fx kontorer, værkstedsfaciliteter og spisemuligheder. Nogle delefunktioner ligger lige uden for boligen og deles kun med de tætteste naboer. Andre funktioner og aktiviteter deles med hele byen og er koblet til innovative erhverv og uddannelser, herunder Greenlab, Energibyen Skive, Skive College mfl.

Foredrag, workshops og fællesskabsprocesser

falkenstjerne leverer viden og formidling i form af foredrag, konferencer og kreative, dialogbaserede worksshops herunder opstart- og facilitering af bofællesskaber. Dette arbejde er foretaget for en række kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner, bl.a. Vinterakademiet, Folkeuniversitetet, Kuben Management, Arkitektskolen i Århus, Aalborg Universitet, Bussiness Skive, Region Midtjylland, Vordingborg Kommune, Farvskov Kommune, Byplanmødet m.fl.


Se desuden denne publikation:

https://kubenman.dk/media/3391188/inviter-bofaellesskaberne-indenfor-september-2019.pdf

Kom godt fra start og igennem bofællesskabsprocesserne. Få etableret et fælles visions- og værdigrundlag, en struktur og organisering, der skaber det bedste grundlag for netop jeres projekt og fællesskabsopbygning.


 

Falkenstjerne

Copyright © All Rights Reserved